AutoPASS

autopass-street

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger. Tegner du en AutoPASS-avtale får du en brikke til å feste på innsiden av frontruten.
Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bomavgiften belastet avtalen din.

Les mer
see autopass FAQ

Avtale

autopass-avtale

Du kan få rabatt ved passering dersom du tegner en avtale. Du kan velge mellom forskjellige rabatter på din forskuddsavtale.  Dersom du passerer uten avtale og brikke, betaler du full pris for din passering.

Les mer
see autopass FAQ

Bomstasjoner

autopass-gate

Bomstasjonene er merket med AutoPASS og symbolet

autopass-sign-icon

Bomstasjonene er automatiske og du skal ikke stoppe ved passering. Dersom du har avtale blir brikken lest ved passering. Dersom du passerer uten avtale blir det tatt bilde av bilskiltet foran og bak.

Les mer
see autopass FAQ

Drift

operations-office

Rv. 19 Horten driftes av BT Signaal på vegne av Horten Bompengeselskap rv 19 AS.

Les mer
see autopass FAQ